Bestuur en Commissies

Het bestuur van het Bloemencorso Leersum bestaat uit zeven vrijwilligers die ieder jaar de volledige organisatie van het Bloemencorso en tussentijdse evenementen, zoals de bekendmaking Bloemenkoningin, voor hun rekening nemen. Iedere maand komt het bestuur bij elkaar in “Villa Dahlia” om alle lopende zaken te bespreken en plannen te maken voor de toekomst. Naarmate het Bloemencorso nadert zijn er meerdere vergaderingen per maand. Een hecht team waarin iedereen zijn eigen takenpakket en verantwoordelijkheden heeft.

Naast de bestuursvergaderingen zijn er ook nog een aantal bijeenkomsten met de bouwers, vóór de start van het nieuwe corsojaar, de bloemenvergadering vlak voor het corso en uiteraard de evaluatieavond na het corso.

Buiten deze vergaderingen om hebben de bestuursleden ook regelmatig gesprekken met allerlei instanties zoals de gemeente, de verschillende commissies van het corso en uiteraard de pers.

Om het bloemencorso te kunnen financieren hebben de bestuursleden ook de taak fondsen te werven door de verkoop van de advertenties in het programmaboekje, de reclame uitingen op onze aankondigingsdoeken, en het afsluiten van algemene sponsorovereenkomsten, zowel financieel of in natura.

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Hans Charvat
Secretaris: Marloes Rijsmus
Penningmeester: Hubert van Zanten
Algemeen bestuurslid: Darielle van Bemmel
Algemeen bestuurslid: Pieter van Doorn
Algemeen bestuurslid: Jan Willem Dekker
Algemeen bestuurslid: Hans Groothuis
Algemeen bestuurslid: Monique Venema
Algemeen bestuurslid: Ralph van Schaik

Commissies van het Bloemencorso

Het bestuur van het corso wordt ondersteund door een aantal commissies, tenslotte kunnen de bestuursleden niet alles zelf doen. Onderstaand staan de commissies weergegeven, klik op de commissie om er achter te komen wat iedere commissie doet en wie er in deze commissie zit:

Afzetposten
Begeleiding -Bloemenkoningin
Begeleiding Promotieteam
Bloemencommissie
Catering Vrijwilligers
EHBO
Fotografie
Logistiek
Muziek
Media & Pr
Speakers
Stoetbegeleiding
Technische Keuring
Verkeersregelaars