Muziek

Tijdens het bloemencorso hebben wij een heel aantal muziekkorpsen en dweilorkesten die het evenement opluisteren met verschillende soorten muziek. De commissie muziek is al ver voor het corso bezig met het uitzoeken van geschikte korpsen en bands, contact leggen met de muzikanten om te kijken of zij kunnen spelen tijdens het evenement, begroten van de kosten, het opstellen van overeenkomsten, regelen van locaties en begeleiding.