Commissie Begeleiding zondagtentoonstelling/braderie

Op de zondag zijn de praalwagens altijd nog te bewonderen, tegenwoordig aan de Hoflaan, waar ook de braderie, de hobby- en kunstmarkt en de kermis weer vertegenwoordigd zijn.

Daarvoor is een aparte commissie actief, die het gehele zondagse gebeuren in goed banen leidt.

Deze commissie bestaat uit:
Daniel Reincke
Gijs van de Lagemaat
Hans Groothuis

Aanspreekpunt binnen het corsobestuur:
Hans Groothuis