Bestuur en Commissies

Het bestuur van het Bloemencorso Leersum bestaat uit vrijwilligers, die ieder jaar de volledige organisatie van het Bloemencorso en andere tussentijdse evenementen, zoals bijvoorbeeld de bekendmaking van de Bloemenkoningin en de Bloemenvergadering, voor hun rekening nemen. Het is nog net geen echt bedrijf, al lijkt het er wel op. Maar wel een heel goed georganiseerde Stichting.

Iedere maand komt het bestuur bij elkaar in “Villa Dahlia” om alle lopende zaken te bespreken en plannen te maken voor de toekomst. En naarmate het Bloemencorso nadert, worden dat steeds meer vergaderingen per maand. Een hecht team waarin iedereen zijn eigen takenpakket en verantwoordelijkheden heeft. Naast de bestuursvergaderingen is er ook nog een aantal bijeenkomsten met de bouwers, vóór de start van het nieuwe corsojaar, vlak voor het corso de Bloemenvergadering en uiteraard de evaluatieavond ná het corso. Buiten deze vergaderingen om hebben de bestuursleden ook regelmatig gesprekken met allerlei instanties zoals de gemeente, de verschillende corso-commissies en uiteraard ook met de pers. Om het bloemencorso te kunnen financieren hebben de bestuursleden ook de taak, fondsen te werven door de verkoop van de advertenties in het programmaboekje, de reclame-uitingen op onze aankondigingsdoeken, en het afsluiten van algemene sponsor-overeenkomsten, zowel financieel als in natura.

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Hans Charvát sr.
Secretaris: Judith Hogendoorn
Penningmeester: Hubert van Zanten
Vice-penningmeester: Stijn van Helmondt
Algemeen bestuurslid: Pieter van Doorn
Algemeen bestuurslid: Hans Groothuis
Algemeen bestuurslid: Ralph van Schaik
Algemeen bestuurslid: Monique Venema
Klik op de groepsfoto hiernaast voor meer gedetailleerde informatie.

Commissies

Het corsobestuur wordt ondersteund door een aantal commissies, want tenslotte kunnen de bestuursleden echt niet alles zelf doen. Bekijk de commissies in detail en zie welk bestuurslid waarvoor verantwoordelijk is.