Organisatie postenverzorging

De commissie Organisatie postverzorging zorgt er op de zaterdag voor, dat alle entreeposten opgebouwd en bemand worden.

Alle voorzieningen worden door deze commissie geregeld, zoals het indelen van de vrijwilligers over de posten, zorgen voor voldoende wisselgeld in de geldkisten, entreekaarten (polsbandjes), programmaboekjes,  aanwezig zijn en ondersteunen bij het opbouwen van de afzetposten enzovoort. In de eerste uren nadat het parcours is afgesloten, rijden zij hun rondes langs de posten om te ondersteunen als er problemen ontstaan.

Ruim voor het corso is deze commissie bezig vrijwilligers te zoeken, die de afzetposten ieder jaar weer bemannen. Wil je hier aan meewerken? Geef je dan op via info@bloemencorsoleersum.nl

Een belangrijke commissie dus, die de verantwoording heeft voor de meeste vrijwilligers en de volledige entree-opbrengst.

Deze commissie bestaat uit:
Hans Charvát jr.