Commissie Begeleiding optocht

Tijdens het bloemencorso rijden er heel wat praalwagens over het parcours, afgewisseld met muziekkorpsen en luxewagens. Om er voor te zorgen dat iedere deelnemer op de juiste plaats in het corso meedoet, is er de commissie Begeleiding Optocht.

Ver voor het corso is deze commissie al bezig met de indeling van de stoet en kijken zij naar de plaats waar iedere deelnemer moet opstellen op het terrein aan de Englaan. Belangrijk daarbij is, of bouwgroepen nog hijswerkzaamheden moeten uitvoeren op het parcours, en hoe de wagens het parcours goed kunnen bereiken. De stoetbegeleiding bepaalt waar en hoe deze hijswerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en hoe ook de grootste wagens de opstelplaats kunnen bereiken, zonder al te veel verkeersoverlast te veroorzaken.

Na het startsein van het bloemencorso worden de deelnemers 1 voor 1 aangewezen dat ze mogen vertrekken. Op verschillende plaatsen langs het parcours staan ook waarnemers van de commissie, die per portofoon informatie geven over het verloop van de stoet. Gaat het te snel, gaat het te langzaam, vallen er gaten, zijn er pech gevallen, op al deze zaken wordt gelet en worden er maatregelen genomen.

Na afloop van het de rondgangen stellen zij de wagens weer netjes op aan de Englaan zodat het publiek nog eventjes naar de wagens kan kijken. Nieuw is, dat de zondagse tentoonstelling aan de Hoflaan plaats vindt. De commissie Begeleiding Optocht coördineert ook de verplaatsing van de Englaan naar de Hoflaan.

Op zondagochtend is de stoetbegeleiding ook alweer vroeg aanwezig, om de wagens goed op te stellen voor de tentoonstelling. Na afloop van de zondagse tentoonstelling zorgen zij er tenslotte voor, dat ook het vertrek terug naar de bouwplaatsen weer ordelijk verloopt.

De commissie Begeleiding Optocht bestaat uit:
Willem Koudijs (eerste aanspreekpunt)
Peter Jansen
Pascal Willemsen
Pieter van Doorn
Hans Groothuis
Egbert Lutjes

Aanspreekpunt binnen het corsobestuur:
Ralph van Schaik