Sponsorcommissie

De sponsorcommissie houdt zich bezig met, hoe kan het ook anders, alle aspecten rondom sponsoren en sponsoring, van groot tot klein!

Dat gaat van het werven van nieuwe sponsoren, het onderhouden van de contacten met bestaande grote én kleine ondersteuners, tot het ervoor zorgen, dat die sponsoren ook wel enigerlei rendement uit hun deelname kunnen halen. Want natuurlijk is het wel de bedoeling, dat niet alleen het corso, maar óók de sponsoren er wat wijzer van worden. En het corso kan wat dat betreft een uitgelezen gelegenheid bieden om ‘exposure’ te genereren, in meerdere vormen. Hét evenement van de Utrechtse Heuvelrug, dat tikt aan!

En aan de andere kant: zonder de steun van onze sponsoren is het praktisch onmogelijk om dit evenement kostendekkend te krijgen en houden. Het mes snijdt dus aan twee kanten, of om het maar eens modieus samen te vatten: een win-win-situatie!

Dat alles is dus de taak van deze commissie, die bestaat uit:
Darielle Balfoort-van Bemmel (eerste aanspreekpunt)
Marco Balfoort
Ralph van Schaik
Monique Venema
Junne Wiegersma

Aanspreekpunt binnen het corsobestuur:
Ralph van Schaik