We gaan verhuizen!

Met ingang van de editie 2020 verhuist het Bloemencorso Leersum gedeeltelijk van het Kerkplein naar de Hoflaan! Hoe dat komt? In dit artikel leggen we uit wat de aanleiding is voor deze gedeeltelijke verplaatsing. Ook zetten we de achtergronden, voor- en nadelen op een rijtje.

De prijsuitreiking en het traditionele aansluitende feest na afloop van het Bloemencorso zullen het komend Bloemencorso niet meer in de feesttent op het Kerkplein plaatsvinden! Prijsuitreiking en feest gaan verhuizen naar De  Binder aan de Hoflaan. Het zaterdagse parcours blijft nog steeds: Scherpenzeelseweg, Rijksstraatweg, Lomboklaan, Koningin Julianalaan en Englaan. De zondagse tentoonstelling van de praalwagens zal echter niet langer meer plaatsvinden op de Englaan, maar mee verhuizen naar de Hoflaan.

Historie

Sinds 2006 vond het feest op het Kerkplein en de tentoonstelling op de Englaan daar vlakbij plaats. Het corsobestuur kijkt uiterst tevreden terug op deze locaties. De feesten op het Kerkplein waren altijd ontzettend leuk en gezellig. En de tentoonstelling was dichtbij de opstelplaatsen voor de nacht, wat in veel opzichten erg praktisch was.

Aangescherpte regelgeving en veiligheid

In de aanloop naar het afgelopen Bloemencorso kreeg het bestuur te maken met aangescherpte veiligheidsmaatregelen rondom het feest. Dit leidde tot verhoogde kosten en grote regeldruk. Na afloop van het Bloemencorso werd al duidelijk dat voor komend jaar en de jaren daarna steeds meer veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zullen zijn.

Dit heeft niet te maken met het feest op zich, maar vooral met aangescherpte maatregelen vanuit de overheid met betrekking tot evenementen in de openbare ruimte. Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug is gebonden aan deze regelgeving van hogerhand. Uiteindelijk bleek de toekomst van het feest op het Kerkplein hierdoor uiterst onzeker, wat ook gevolgen heeft voor de inkomsten van het Bloemencorso; inkomsten die hard nodig zijn om het Bloemencorso in zijn huidige vorm te kunnen blijven organiseren.

Toekomstvaste oplossing

Het bestuur heeft om bovenstaande reden gezocht naar een nieuwe locatie én een nieuwe partner, om zodoende de toekomst van het feest en van de zondagse tentoonstelling te kunnen garanderen. Het bestuur denkt hiertoe in De Binder een goede partner gevonden te hebben. Inmiddels heeft De Binder contact gezocht met de Leersumse horecaondernemers, om samen met hen de organisatie op te pakken. Op het Kerkplein zal daardoor tijdens het Bloemencorso zelf nog steeds wel een food- en horecaplein ingericht worden! Ook de kunstmarkt en braderie zijn op de zaterdag nog steeds rond het parcours te vinden.

Op de zondag verandert het meest

De horeca, tentoonstelling van de praalwagens en de kermis zijn op de zondag meer compact gebundeld op de Hoflaan. Voor de bezoekers zal dit een meerwaarde zijn. Wel zal er, in tegenstelling tot eerdere jaren, op de zondag ook voor de toegang van de kermis betaald moeten worden, omdat deze nu binnen het terrein van het corso-evenement valt. Dit geldt overigens niet voor kinderen tot 12 jaar, die hebben (zoals altijd al) op de zondagtentoonstelling gratis entree.
Ook op de zondag zijn kunstmarkt en braderie vertegenwoordigd op de Hoflaan.

Bouwgroepen

Ook voor de bouwgroepen is dit alles een grote verandering. Zij zullen op zondagochtend in plaats van de praalwagens direct te kunnen parkeren, eerst naar de Hoflaan moeten rijden. En ook de figuratie verhuist natuurlijk mee.